Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ trung tâm Hà Nội, tỷ lệ 1:20 000

Mặt sau cung cấp bản đồ khu phố cổ, tỷ lệ 1: 6 600; Bản đồ du lịch Hà Nội, tỷ lệ 1: 330 000 cùng các thông tin du lịch hữu ích.

- Kích thước: 57 x 84 cm

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ.