Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  BẢN ĐỒ DU LỊCH PHÚ QUỐC


-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ du lịch đảo Phú Quốc, tỷ lệ 1: 1 100 000; Bản đồ trung tâm thị trấn Dương Đông.

Mặt sau cung cấp bản đồ văn hoá và du lịch tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1: 320 000;

Bản đồ trung tâm thị xã Hà Tiên, tỷ lệ 1: 15 000

- Kích thước: 64 x 85 cm

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ