Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  


BẢN ĐỒ DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1: 230 000

Mặt sau cung cấp bản đồ quần thể du lịch kinh đô Huế, tỷ lệ 1: 12 500

Bản đồ hoàng thành và tử cấm thành, tỷ lệ 1: 8000

- Kích thước: 42 x 63 cm

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ