Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  

- Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1: 32 000

Mặt sau cung cấp bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỷ lệ 1: 140 000

- Kích thước: 46 x 57 cm

- Đơn vị tính: Tờ

- Năm xuất bản: 2008

- Giá bán: Vui lòng liên hệ