Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  

Bản đồ du lịch Where Thành phố Hồ Chí Minh

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 01 mặt: Bản đồ du lịch thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1: 23 000

- Kích thước: 80,5 x 69 cm

- Năm xuất bản: 2007

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ
Bản đồ du lịch thành phố Hồ Chí Minh (24 quận, huyện)

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ du lịch phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1: 25 000

Mặt sau bản đồ cung cấp bản đồ du lịch phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1: 25 000

- Kích thước: 79 x 109 cm

- Năm xuất bản: 2008

- Đơn vị tính: Tờ

- Ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh

- Giá bán: Vui lòng liên hệ


Bản đồ du lịch và các tuyến xe buýt thành phố Hồ Chí Minh

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ văn hoá du lịch và các tuyến xe buýt thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1: 23 000

Mặt sau liệt kê lộ trình các tuyến xe buýt thành phố Hồ Chí Minh.

- Kích thước: 64 x 85 cm

- Năm xuất bản: 2010

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ

Bản đồ du lịch miền Tây Nam Bộ

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ du lịch thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1: 25 000

Mặt sau cung cấp bản đồ du lịch miền Tây Nam Bộ

- Kích thước: 58,5 x 41 cm

- Năm xuất bản: 2007

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệBản đồ du lịch miền Đông Nam Bộ

- Năm xuất bản: 2007

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ

Cho thuê văn phòng
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37731329 (Hà Nội)
08.37408003 (TP.HCM)
Số truy cập : 2087128