Tin tức hoạt động


Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo

Chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức làm việc với Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012. Dự buổi làm việc còn có đại diện các Vụ Tài chính, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Thi đua Khen thưởng và Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam Nguyễn Chân Huyền đã báo cáo kế hoạch năm 2012. Năm nay NXB tiếp tục thực hiện tốt công tác xuất bản cũng như tăng cường công tác xuất bản trong ngành tài nguyên và môi trường. Theo kế hoạch, năm 2012, NXB đăng ký thực hiện 174 đầu xuất bản phẩm là bản đồ, sách, tài liệu chuyên ngành TN-MT...

Bên cạnh đó, NXB cũng tiếp tục thực hiện công tác thành lập và chế in bản đồ địa hình Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000; biên tập và chế in bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 mới hiện chỉnh khu vực các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước và Bình Dương; tham gia xây dựng dự án cập nhật, bổ sung và hiện đại hoá Atlas quốc gia Việt Nam....

Tổng Giám đốc Nguyễn Chân Huyền kiến nghị lãnh đạo Bộ TN&MT xem xét việc thành lập, biên tập bản đồ địa hình Việt Nam ở các tỷ lệ cơ bản vì đây là sản phẩm chính của ngành đo đạc và bản đồ của hầu hết các quốc gia, phục vụ quản lý, quy hoạch lãnh thổ và an ninh quốc phòng. Trước mắt, trong năm 2012, đề nghị Bộ cho NXB được thực hiện dự án biên tập và chế in BĐĐH tỷ lệ 1/25.000 mới hiện chỉnh khu vực các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước và Bình Dương... Đề nghị Bộ xem xét đưa nhiệm vụ thành lập, biên tập bản đồ hành chính cấp tỉnh vào chương trình nhiệm vụ hàng năm. Đồng thời đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tạo điều kiện để NXB được tham gia vào một số dự án mà NXB có thể thực hiện được hoàn thiện và hiện đại hoá atlas quốc gia Việt Nam, thành lập hệ thống bản đồ nền các cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam....

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức cho rằng: lãnh đạo Bộ luôn tạo điều kiện để NXB hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Bộ chỉ có thể hỗ trợ thông qua cơ chế chính sách. Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức cơ bản đồng ý với những đề xuất, kiến nghị của NXB. Đối với đề xuất về dự án biên tập, chế in bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức cho rằng nên biên tập và lưu trên sản phẩm công nghệ, khi cần thiết có thể đem in để sử dụng ngay. Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Nhà xuất bản cùng tham gia thực hiện các dự án biên tập, chế in, xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ... để NXB có thêm đầu việc hàng năm.


Tổng giám đốc Nguyễn Chân Huyền báo cáo

Nguồn: Bộ TN&MT.