Bản đồ Hành chính  
Tìm kiếm:  


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tỷ lệ 1 : 1 000 000

                        - Bản đồ được thiết kế, biên tập và in bằng công nghệ Hiflex, tỷ lệ 1 : 1 000 000
                        - In các kích thước khác nhau và các sản phẩm in Hiflex khi có nhu cầu
                        - Kích thước tối đa 3,2 x 5 (m)
                        - Năm xuất bản: 2010                                         - Giá bán: Vui lòng liên hệ
                    
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (tỷ lệ 1 : 2 200 000)

- Thiết kế: Bản đồ thiết kế 1 mặt, tỷ lệ 1 : 2 200 000

- Kích thước: (84x114) cm.

- Năm xuất bản: 2010.

- Giá bán: Vui lòng liên hệ.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (tỷ lệ 1 : 3 500 000)

- Thiết kế: Bản đồ thiết kế 1 mặt, tỷ lệ 1 : 3 500 000

- Kích thước: (54x75) cm.

- Năm xuất bản: 2010.

- Giá bán: Vui lòng liên hệ.

Cho thuê văn phòng
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37731329 (Hà Nội)
08.37408003 (TP.HCM)
Số truy cập : 2087128